LinkedIn + Word = CV idealne

Przejrzyste, zawierające kluczowe umiejętności i doświadczenie CV to podstawa przy szukaniu pracy. Twórcy serwisu LinkedIn ułatwiają swoim użytkownikom stworzenie idealnego Curriculum Vitae i wprowadzają funkcję Resume Assistant. „LinkedIn + Word = CV idealne”