menu
facebook

Każde dziecko ma wielkie marzenia.

My jesteśmy od tego, by je realizować.
o-przedszkolu

Jesteśmy dla Was.

Nasze przedszkole jest bezpiecznie położone, w zacisznym miejscu, z dala od ulicy, otoczone zielenią.

Istotnym atutem naszej placówki jest to, że składa się tylko z 4 oddziałów, co tworzy miłą, domową atmosferę. Pozwala to rodzicom być w codziennym kontakcie z nauczycielem.

Istnieje możliwość nie rozdzielania rodzeństwa i kuzynostwa, jeżeli ma to wpływ na rozwój dziecka. W naszym przedszkolu dzieci czują się dobrze, a w ankiecie przeprowadzonej wśród rodziców uzyskało bardzo dobrą opinię.

zegar
Pracujemy w godzinach:
6:00 - 17:00
cena
Opłaty za wyżywienie wynoszą dziennie:
5,00 zł

Śniadanie - 1,30zł, obiad - 2,50zł, podwieczorek - 1,20zł

Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca. Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca. Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, ustala się z bieżącą Uchwałą Nr 89/VI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola i Uchwałą Nr 154/IX/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielone przez przedszkole.

Stawiać żagle, edukacja na horyzoncie!

Tak samo jak o zabawie, tak samo pamiętamy o edukacji naszych podopiecznych.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, ciekawe zajęcia prowadzone aktywizującymi metodami nauczania.

Oprócz obowiązującej pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej, prowadzonej w oparciu o Podstawę Programową, uzupełniana jest ona przez inne programy nauczania (w tym autorskie - wczesnej nauki czytania, regionalny i wychowawczy).

zajecia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych - rytmika, taniec, nauka języka angielskiego.

zdrowy styl zycia

Zdrowy styl życia

Wspieramy osiąganie przez dzieci dojrzałości szkolnej oraz promujemy zdrowy styl życia - sport, muzyka, rekreacja.

stosunki miedzyludzkie

Stosunki międzyludzkie

Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie, wspieramy partnerstwo między pracownikami, dziećmi, rodzicami oraz społecznością lokalną.

konkursy

Uczestniczymy w konkursach

Dzieci uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach artystycznych na terenie przedszkola, miasta, a także o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Kontakt z nami

Masz pytania? Chcesz nas odwiedzić?
telefon

Szybki kontakt?
Nie czekaj, zadzwoń.

(32) 266 91 71

mail

Przedszkole miejskie Nr 2

ul. Szpaków 14a
Sosnowiec 41-200

Możesz również skontaktować się z nami pod adresem p2@sosnowiec.edu.pl