Jak pracujemy?

Jasno określone zasady dla obydwóch stron.
Podstawa dobrej współpracy.

Zasady współpracy są jasne od samego początku.

Wypracowany przez nas proces realizacji projektów opiera się na połączeniu dwóch modeli współpracy - Fixed Price oraz Time & Materials.

Fixed Price jest modelem, który zakłada oszacowanie pełnego kosztorysu oraz harmonogramu przed rozpoczęciem prac. Dzięki temu już na początku poznasz koszty oraz czas potrzebny na realizację Twojego pomysłu.

Po zrealizowaniu podstawowego zakresu prac nasz model współpracy przekształca się w Time & Materials. Jest to etap, w którym ponosisz koszty, związane z rozwojem swojego pomysłu, relatywnie do przepracowanych przez nas roboczogodzin.

Po rozpoznaiu Twoich potrzeb szacujemy pulę godzin potrzebnych na realizację, a po zakończeniu pracy rozliczamy się na podstawie raportu uwzględniajacego wykorzystane roboczogodziny.

Fixed Price

Realizacja podstawowego zakresu prac
  • Z góry określony koszt realizacji
  • Dokładny harmonogram prac
  • Dokumentacja określająca pełny i szczegółowy zakres prac

Time & Materials

Rozwój realizacji
  • Rozliczenie oparte o raport wykorzystanych godzin pracy
  • Elastyczny zakres prac
  • Nielimitowana liczba poprawek i zmian

Proces realizacji projektu

Przygotowanie do realizacji
Analiza projektu
na podstawie briefu
Przygotowanie kosztorysu
oraz harmonogramu
Podpisanie
umowy
Fixed Price
Realizacja projektu
w podstawowym zakresie
Finalizacja podstawowych założeń
Prezentacja, analiza
i odbór projektu
Rozliczenie
założonego budżetu
Time & Materials
Realizacja dodatkowych
pomysłów
Finalizacja dodatkowych pomysłów
Prezentacja,
analiza i odbór
projektu
Rozliczenie przepracowanych
roboczogodzin na podstawie
raportu pracy